• 13
 • 12
Par produkciju
Katalogs Priekšrocības Ražošana

DEM4

Ekoloģiski nevainojama un ar augstu efektivitāti
Vision biznesa pamatos esošās Veselības ideoloģijas neatņemama sastāvdaļa ir sociālās un ekoloģiskās atbildības koncepcija. Kompānija ir pārliecināta, ka jebkurš progress, kas sasniegts, nodarot kaitējumu ekoloģijai, dabas resursiem vai cilvēka veselībai, ir regress. Vision uzskata, ka neviens bizness nevar būt ētisks un vēl jo vairāk – sociāli atbildīgs, ja rada zaudējumus dabai vai cilvēkam.

Sekojot sociālās un ekoloģiskās atbildības koncepcijai, par likumsakarīgu rezultātu kļuva virtuālās laboratorijas DEM4 izveidošana 2009. gadā. Šajā gadījumā ar apzīmējumu „virtuālā” jāsaprot kā tāda laboratorija, kas nerada materiālu zaudējumu videi un cilvēkam.

Inovatīvās tehnoloģijas veselības aprūpē
DEM4 laboratorija nodarbojas ar produktu pētniecību un izstrādi veselīga dzīves veida saglabāšanai.

Laboratorijas galvenais mērķis — nodrošināt augstu dzīves kvalitāti. Tā īstenošanai DEM4 tuvojas, pateicoties savai inovatīvajai pieejai, precīzai specializācijai un nevainojamai produkcijas kvalitātei, kas tiek radīta sadarbībā ar kvalificētiem speciālistiem.

Laboratorija DEM4 sasniedz izvirzītos mērķus, arī nostiprinot ilgtermiņa darījumu attiecības un noslēdzot partnerattiecību līgumus par formulu izstrādāšanu, piegādēm un mārketinga atbalstu.

„Radot” laboratoriju DEM4, netika iznīcināts ne milimetrs zaļo stādījumu. Tās darbības nodrošināšanai nav iztērēts ne milivats enerģijas. Tās darbības rezultātā nav radies ne miligrams atkritumu. Tajā pašā laikā laboratorijas DEM4 ieguldījums veselīga sociuma veidošanā un dzīves kvalitātes kontrolē ir reāls un nozīmīgs.

Mūsu gadījumā vārdam „laboratorija” ir burtiska nozīme: laboro – strādāju. Šis uzņēmums nav apgrūtināts ne ar kādām virsbūves funkcijām un birokrātiju un izpilda savus stingri noteiktos uzdevumus ar neticami augstu derīgā darba koeficientu (DDK).

Absolūti unikālā darba zinātniskā organizācija un savstarpējā departamentu sadarbība ļauj laboratorijai DEM4 būt mobilai, pieņemot lēmumus, mērķtiecīgai tos īstenojot, ētiski nevainojamai un ar augstu peļņu.

Laboratorijas lielākā bagātība – tās superprofesionāļi: zinātnieki, ražotāji, pārvaldnieki, mārketinga darbinieki. Viņi visi, esot Amerikas, Eiropas, Āzijas, zinātnisko institūtu un ražošanas koncernu līdzstrādnieki, ir DEM4 rezidenti.

Laboratorijas DEM4 darbu vada Kompānijas Prezidents Dmitrijs Burjaks. Uzņemšanai rezidentūrā nepieciešamais nosacījums ir efektīvas personīgās izstrādes, kas veicina dzīves kvalitātes paaugstināšanos un veselīga sociuma veidošanos. Neapšaubāmi, rezidentam noteikti jābūt uzticīgam Teicamas Veselības Izvēles filozofijai.

DEM4 — tas ir Direct Effect Management (efektīva tiešā vadība visos virzienos). Attiecībā uz produkta izveidošanu tas nozīmē pilnu kontroli un ražošanas procesa vadību, sākot no formulas radīšanas un beidzot ar izplatīšanas shēmu patērētājam.


 • Lasīt sīkāk Открыть или Закрыть

  Kā tiek izstrādāti mūsu produkti

  Zinātniskā bāze

  • izstrādājot katru formulu, mēs rūpīgi un pamatīgi izpētām katra ingredienta īpašības;
  • mēs sadarbojamies ar Eiropas, Amerikas un Āzijas universitātēm un starptautiskajām zinātniskajām organizācijām; 
  • mūsu līdzstrādnieku vidū ir visdažādāko profilu speciālisti, kas strādā dažādās zinātnes nozarēs, atkarībā no tā, kādā jomā produkts tiek izmantots; 
  • nevainojamās kvalitātes produktu formulas ir izstrādātas atbilstoši Eiropas kvalitātes standartiem un zinātniski pamatotai klīniskai praksei; 
  • kvalitatīvi atšķiras no analogiem tirgū;
  • mūsu speciālistu komandas izveido relevantas ingredientu rokasgrāmatas, iekļaujot informāciju par ražošanas tehnoloģijas risinājumiem, materiālu attīrīšanu un ķīmiskās analīzes veikšanu.

  Pētnieciskā bāze

  • lielu uzmanību mēs veltām pētnieciskās un tehnoloģiskās bāzes attīstībai, koncentrējoties bāzes pētniecības metožu un fundamentālu tehnoloģiju nostiprināšanai, kā arī inovatīvu risinājumu meklēšanai, lai paaugstinātu produktu uzsūkšanos un biopieejamību;
  • izejvielu un produktu testēšana tiek veikta ne tikai Laboratorijā, bet arī dažādos pētniecības centros, universitātēs un citās zinātniski – pētnieciskās iestādēs; 
  • augstas kvalitātes izejvielas tiek piegādātas no Lielbritānijas, Šveices, Vācijas, Itālijas un citām valstīm; 
  • klīniskie pētījumi tiek veikti ķīmiskās analīzes un mikrobioloģiskajās laboratorijās ar mērķi nodrošināt gala produkta maksimālo efektivitāti un pārliecināties, ka tā ingredienti pastiprina viens otra iedarbību, bet kapsulas apvalks pilnībā izšķīst cilvēka organismā; 
  • turklāt pētījumu gaitā mēs pierādām, ka produkta kvalitāte ir maksimāli augsta.

  Ražošanas bāze

  • mēs pilnībā nodrošinām ražošanas procesu un piegādes. Mūsu saistības pret partneriem: atbilstība visām drošības, rentabilitātes, augstas kvalitātes biofarmaceitiskās produkcijas prasībām. Visiem mūsu produktiem ir starptautiskie GMP (Good Manufacturing Practice) sertifikāti.
  • ražošanā tiek izmantota riska analīzes un kritisko punktu analīzes sistēma HACCP;
  • laboratorija DEM4 rūpīgi seko visām nacionālo likumdošanu un stingrajām Eiropas normu reglamenta prasībām; 
  • laboratorija DEM4 veic iekšējos un ārējos auditus; 
  • laboratorijas ražošanas telpas ir aprīkotas atbilstoši pašām stingrākajām kvalitātes kontroles prasībām; 
  • tiek atrastas vissīkākās smago metālu daļiņas, pateicoties atomu emisijas spektometram ar induktīvi saistīto plazmu; 
  • pastiprināta izejvielu kvalitātes kontrole, pateicoties divkāršai izejvielu pārbaudei un gala produktu detālanalīzei; 
  • nepieciešamo dokumentu sagatavošana katra produkta reģistrācijas paketei.

  Laboratorijas DEM4 struktūrā jāatzīmē sešas galvenās nodaļas un departamentus:

  • Jaunāko zinātnisko sasniegumu monitoringa dienests;
  • Pētījumu konsolidācijas un sadarbības centrs ar zinātniekiem – rezidentiem;
  • Licenzēšanas, reģistrācijas un autortiesību nodaļa; 
  • Operatīvās ieviešanas un ražošanas komunikāciju dienests; 
  • Kvalitātes kontroles un atbilstības departaments; 
  • Mārketinga aģentūra.

  Laboratorijas DEM4 galvenais uzdevums ir ļoti konkrēts: maksimāli ātri un precīzi noteikt mūsdienu cilvēka svarīgākās prasības un piedāvāt optimālus, sociāli un ekoloģiski atbildīgus veidus to apmierināšanai.

  Šis uzdevums tiek veikts, efektīvi konsolidējot augstas klases speciālistu, profesionālu kolektīvu un ražošanas koncernu centienus, kas atbilst Vision stingrajām standarta prasībām, sociālās un ekoloģiskās koncepcijas atbildībai.

  Laboratorija DEM4 — tas ir arī mūsdienīgs ekonomikas modelis, kas ļauj ar lielu efektivitāti investēt ražošanā un zinātniskajos pētījumos.

  Mūsu vērtības
  Kreatīva pieeja un efektivitāte. Mūsu profesionāļu komanda strādā inovatīvu un kreatīvu lēmumu pastāvīgās motivācijas gaisotnē. Mūsu produkcija pirmām kārtām ir domāta tās lietotājam. Laboratorija DEM4 cenšas sasniegt optimālus rezultātus, saglabājot pilnīgu ražošanas procesa efektivitāti un saprātīgu laika ekonomiju.

  Produktivitāte un elastība. Mēs vienmēr esam soli priekšā, pateicoties uzkrātajām zināšanām un prasmēm, mūsu formulu produktivitātei un oriģinalitātei. Laboratorija DEM4 cenšas būt pārāka visā: sākot no pārdošanas apjomiem līdz tirgus pieprasījuma pētījumiem. Ātrais darba temps tiek panākts, pateicoties formulu izstrādes paātrinātajam procesam, precīzi izstrādātajam reģistrācijas dokumentu procesam un sakārtotajai ražošanai.

  Partnerība un uzticība. Laboratorija DEM4 ir virzīta uz uzticamu partnerattiecību attīstību gan ar biznesa partneriem, gan ar piegādātājiem un citiem, ar kuriem mēs kontaktējamies, jo uzticamas partnerattiecības biznesā ir panākumu un mūsu galvenās misijas īstenošanas ķīla un garants.

  Mūsu partneri
  Lietuvas Medicīnas zinātņu universitāte (Lithuanian University of Health Sciences), Zinātniskais centrs “Saulėtekio slėnis” (Sunrise Valley), Lietuvas Valsts zāļu kontroles aģentūra (States Medicines Control Agency of Lithuania), Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests (State Food and Veterinary Service of Lithuania), Lietuvas Veselības ministrijas Valsts veselības aizsardzības dienests (State Public Health Service under the Ministry of Health of Lithuania), Kompānija BioCare, Kopenhāgena, Kompānija Aconitum, JSC, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva (Kaunas University of Technology), Lietuvas Lauksaimniecības un mežkopības pētnieciskais centrs (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Kompānija Martin Bauer Group, DOMACO Dr. med. Aufdermaur AG (farmācijas preparātu ražotājs), kompānija Eurofins Scientific.